KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN”

KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN”

Khai giảng: 24/07/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: 800.000đ/học viên/khóa

 THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ