Khóa đào tạo K.09.19 “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân – Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong Nhà máy Chế biến Thủy sản”

Khóa đào tạo K.09.19 “Sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn nội bộ các loại Cân – Nhiệt kế - Tủ nhiệt trong Nhà máy Chế biến Thủy sản”

Khai giảng: 24/05/2019 Giờ học: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h30-17h00 Thời lượng: 02 ngày
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: Hội viên VASEP: 2.000.000đ/người; Ngoài hội viên:

Thư mời tham dự

Phiếu đăng ký tham dự