Khóa đào tạo K.08.19 “Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC Food V.8, IFS Food V.6.1 và ISO 22000: 2018”

Khóa đào tạo K.08.19 “Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC Food V.8, IFS Food V.6.1 và ISO 22000: 2018”

Khai giảng: 28/05/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí: Hội viên VASEP: 1.200.000đ/người; Ngoài hội viên:

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký tham dự chương trình