KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP"

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP"

Khai giảng: 24/04/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 03 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: