KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 23/04/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 03 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH