KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CHÂN DUNG “NGƯỜI GÁC CỔNG” PHÂN XƯỞNG CBTS – KỸ NĂNG KIỂM SOÁT VỆ SINH"

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CHÂN DUNG “NGƯỜI GÁC CỔNG” PHÂN XƯỞNG CBTS – KỸ NĂNG KIỂM SOÁT VỆ SINH"

Khai giảng: 23/04/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 Ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH