KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

Khai giảng: 29/05/2019 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 ngày
Địa điểm: Toàn quốc Học phí:

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH