HỘI THẢO : “CẢNH BÁO RỦI RO VÀ CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU SANG EU VÀ MỸ”

Khai giảng: Sáng 24/3/2021 Giờ học: 8h30 - 12h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Toàn quốc Học phí: