KHÓA ĐÀO TẠO: NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỆ SINH VÀ LÀM SẠCH CÁC BỀ MẶT TIẾP XÚC THỰC PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN.

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/wWyr49d3aGbYM4z77