• 02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất
08 Certification of farmed marine fish in Hong Kong
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
07 Challenges and Constraints in adopting certification
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
06 Thailand experience in aquaculture certification
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
05 China experience in aquaculture certification
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
04 Food safety and certification
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
03 Guidelines for fisheries eco labelling
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
02 Aquaculture Certification - Overview, status and trends
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Certification - Introduction and Objectives
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
International Shrimp Principles
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Fisheries Ecolabelling Guidelines-3
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Codex Food import and export inspection
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Codex Basic text on food hygiene
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
CARA Project Review of potential policy, institutional and economic constraints research adoption
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Sức khỏe người lao động.
( Ngày đăng : 18/06/2013 - Ngày cập nhật : 18/06/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Bài giảng K.9.13: "Đào tạo cán bộ quản lý cấp trung cho DN Thủy sản"
( Ngày đăng : 20/05/2013 - Ngày cập nhật : 23/12/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Tiêu chuẩn Codex và ISO về lấy mẫu
( Ngày đăng : 17/04/2013 - Ngày cập nhật : 17/04/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Hệ thống hóa các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thủy sản
( Ngày đăng : 26/02/2013 - Ngày cập nhật : 26/02/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Tiêu chuẩn VIETGAP cho nuôi trồng thủy sản
( Ngày đăng : 26/02/2013 - Ngày cập nhật : 26/02/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Gồm 2 tài liệu được ban hành năm 2011
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn