• 02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất
VASEP.PRO - Tài liệu khóa Đánh giá cảm quan tôm 2014
( Ngày đăng : 02/12/2014 - Ngày cập nhật : 02/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
VASEP.PRO - Tài liệu Hội thảo kiểm soát Hiệu quả nước thải trong CBTS - Những quy định hiện hành 2014
( Ngày đăng : 10/11/2014 - Ngày cập nhật : 01/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
7. ASC_ ASC CERTIFICATION AND ITS IMPACT ON PRODUCTION AND MARKETS
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
6. ANOVA_PANGASIUS TO BE PROUD OF
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
5. SEAFOOD CONNECTION_PANGASIUS FORUM VIETFISH 2014
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
4. MOIT_PANGASIUS EXPORT TO EU: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
3. D-FISH_ENHANCING PANGASIUS IMAGE - EFFORTS FROM THE STATE
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
2. VNCPC_ESTABLISHING A SUSTAINABLE PANGASIUS SUPPLY CHAIN IN VIETNAM
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
1. VASEP_THE PANGASIUS AT THE EUROPEAN MARKET
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
7. ASC_CHỨNG NHẬN ASC VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
6. ANOVA_DIỄN ĐÀN CÁ TRA VIỆT NAM_VIETFISH 2014
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
5. SEAFOOD CONNECTION_ DIỄN ĐÀN CÁ TRA VIỆT NAM_VIETFISH 2014
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
4. CỤC XUẤT NHẬP KHẨU – BỘ CÔNG THƯƠNG_XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
3. TỔNG CỤC THỦY SẢN_NÂNG CAO HÌNH ẢNH CÁ TRA - NỖ LỰC TỪ NHÀ NƯỚC
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
2.VNCPC_ XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG CÁ TRA BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
1.VASEP_BÁO CÁO CÁ TRA TẠI EU
( Ngày đăng : 15/08/2014 - Ngày cập nhật : 15/08/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Tài liệu Hội thảo: "Cải thiện định mức - Chất lượng trong chế biến cá tra"
( Ngày đăng : 05/05/2014 - Ngày cập nhật : 05/05/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Ấn phẩm phát miễn phí cho học viên khi tham gia các khóa đào tạo của VASEP
( Ngày đăng : 18/03/2014 - Ngày cập nhật : 18/03/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Tài liệu Hội thảo: "Chứng nhận chung cho Tôm Đông Nam Á - The ASEAN Shrimp Standard"
( Ngày đăng : 05/03/2014 - Ngày cập nhật : 05/03/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn