• 02 KHÓA ĐÀO TẠO: K5.20 "Đảm bảo An toàn lao động trong nhà máy CBTS" & K6.20 "Các yêu cầu đặc thù của các tiêu chuẩn được GSFI thừa nhận. (BRC, IFS, FSSC 22000)"
  • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Quản lý chất lượng và quản lý sản xuất
Tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP của Bộ Y tế
( Ngày đăng : 11/05/2015 - Ngày cập nhật : 11/05/2015 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP cho người SX, KD thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
2 Tai Lieu FDA
( Ngày đăng : 27/03/2015 - Ngày cập nhật : 27/03/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
4 Tai lieu hoa chat
( Ngày đăng : 27/03/2015 - Ngày cập nhật : 27/03/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
3 Tai lieu hoa chat
( Ngày đăng : 27/03/2015 - Ngày cập nhật : 27/03/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
2 Tai lieu hoa chat
( Ngày đăng : 27/03/2015 - Ngày cập nhật : 27/03/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
VASEP.PRO_Tài liệu Hội thảo: "Sử dụng phụ gia, hóa chất hiệu quả trong DN Chế biến thủy sản"
( Ngày đăng : 26/03/2015 - Ngày cập nhật : 26/03/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Quyết định 68 CL/QĐ ngày 24/7/1999 của NAFIQACEN quy định vê nước qua xử lý chlorine sử dụng trong chế biến thủy sản
( Ngày đăng : 13/02/2015 - Ngày cập nhật : 13/02/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
VASEP.PRO_Tài liệu tham khảo_Tiêu chuẩn BAP dành cho Trại nuôi Cá có vây và Giáp xác (phiên bản 2, soát xét 9/2014)
( Ngày đăng : 12/02/2015 - Ngày cập nhật : 12/02/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
VASEP.PRO tai lieu tham khao
( Ngày đăng : 29/01/2015 - Ngày cập nhật : 29/01/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance Fourth Edition – APRIL 2011
( Ngày đăng : 26/01/2015 - Ngày cập nhật : 26/01/2015 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Tài liệu Hướng dẫn phân tích mối nguy trong chế biến sản phẩm thủy sản, tháng4/2011
VASEP.PRO_Bai giang va bo cau hoi dao tao ATTP cua NAFIQAD 2015
( Ngày đăng : 24/01/2015 - Ngày cập nhật : 24/01/2015 - Loại tài liệu: Bài giảng )
4 Bài giảng Hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pahps tiết kiệm và hiệu quả"
( Ngày đăng : 27/12/2014 - Ngày cập nhật : 27/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
3.Bài giảng Hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"
( Ngày đăng : 27/12/2014 - Ngày cập nhật : 27/12/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Bài giảng hội thảo:"Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"
( Ngày đăng : 27/12/2014 - Ngày cập nhật : 27/12/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
2.Bai giảng Hội thảo: "Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả"
( Ngày đăng : 27/12/2014 - Ngày cập nhật : 27/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
VASEP.PRO - Tài liệu Hội thảo: Cải tiến bao gói - Phương pháp tiết kiệm và hiệu quả 2014
( Ngày đăng : 27/12/2014 - Ngày cập nhật : 29/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
VASEP.PRO - Tài liệu khóa Quản lý chất lượng thức ăn thủy sản đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn bền vững 2014
( Ngày đăng : 05/12/2014 - Ngày cập nhật : 05/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Tài liệu Hội thảo Kiểm soát nước thải - Những quy định hiện hành 2014
( Ngày đăng : 03/12/2014 - Ngày cập nhật : 03/12/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Tài liệu Hội thảo Kiểm soát nước thải - Những quy định hiện hành 2014
( Ngày đăng : 03/12/2014 - Ngày cập nhật : 03/12/2014 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
VASEP.PRO - Tài liệu khóa Đánh giá cảm quan cá tra - Các vấn đề quan tâm của US FDA 2014
( Ngày đăng : 02/12/2014 - Ngày cập nhật : 02/12/2014 - Loại tài liệu: Bài giảng )
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn