• KHÓA ĐÀO TẠO K.09.20 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CB NÔNG THỦY SẢN”
  • KHÓA ĐÀO TẠO K10.20: “QUẢN TRỊ SẢN XUẤT “NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CẢI TIẾN ĐỊNH MỨC” TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP
  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Câu hỏi: Em một số thắc mắc về tiêu chuẩn chất phụ gia E330, E332, E500 cho phép sử dụng trong thủy sản kính nhờ thầy giải thích giúp như sau: Theo danh mục các chất phụ gia được cho phép sử dụng trong chế biến thủy sản trên trang web của EU theo địa chỉ sau: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?event=display Em xem tiêu chuẩn của E330, E332 E 500 trong 03 nhóm sản phẩm : Subcategory: Unprocessed fish (09.1.1) Subcategory: Unprocessed molluscs and crustaceans (09.1.2) Subcategory: Processed fish and fisheries products including molluscs and crustaceans (9.2) Khi vào trang web trên có 2 cách tra cứu: Cách 1 tìm kiếm tiêu chuẩn theo nhóm mặt hàng (categories) , theo cách này kết quả như sau: Unprocessed fish (09.1.1): E330, 332: Quantum satis E 500 không cho phép Unprocessed molluscs and crustaceans (09.1.2): E330, 332: Quantum satis; E 500: không cho phép Processed fish and fisheries products including molluscs and crustaceans (9.2): E330, 332, E500 thuộc group I, additives: Quantum satis; Cách 2: tìm kiếm tiêu chuẩn theo nhóm phụ gia (additives), theo cách này kết quả như sau: E330, 332: Quantum satis cho nhóm sản phẩm Unprocessed fish (09.1.1); Unprocessed molluscs and crustaceans (09.1.2) Không cho phép trong nhóm sản phẩm Processed fish and fisheries products including molluscs and crustaceans (9.2) E500: không cho phép sử dụng trong 3 nhóm sản phẩm trên. Như vậy khi tìm kiếm theo cách 1 thì E330,332,E500 cho phép sử dụng trong nhóm sản phẩm Processed fish and fisheries products including molluscs and crustaceans (9.2), nhưng theo cách 2 thì không cho phép sử dụng trong nhóm này. Vậy tim kiếm theo cách nào đúng? Tại sao có sự khác nhau như trên? Ngoài ra theo công văn 1100/QLCL-CL1 của NAFIQAD ngày 3/7/2013 E500 chỉ cho phép sử dụng ở sản phẩm thủy sản bao bột . Theo tài liệu hội thảo ngày 21.3.2015 thì E500 không cho phép sử dụng ở thị trường EU. Vậy E330, E332, E500 có cho phép sử dụng ở thị trường EU cho nhóm sản phẩm Processed fish and fisheries products including molluscs and crustaceans (9.2) hay không? (02/04/2015)

(Họ và tên: Hồng Thắm.    Email: tham.nth@hainam.vn.    )
Trả lời:

 Xuất đi thị trường nào, thì tuân theo quy định thị trường đó. Châu Âu, không cho dùng gốc carbonate hay bicarbonate (dãy E 500,....) trong chế biến thuỷ sản. Còn tại sao tụi EC cấm thì tôi cũng không biết. Riêng hàng thuỷ sản tẩm bột (như breaded shrimp, hay mollusca,..) thì không cấm. Mà cấm cũng không được,. vì bicarbonate được dùng làm bột nổi (leavening agent) có trộn trong bột tẩm, mà dùng bicarbonate nhiều chứ không phải ít. Bicar dùng rất nhiều trong các loại bánh nướng. Tụi Tây chỉ cấm trong hải sản thôi. Chướng như vậy đó...

Các thị trường khác như Mỹ không cấm dùng gốc carbonate hay bicarbonate

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Câu hỏi khác:

Xin mời gửi câu hỏi tại đây:

Họ và tên: (*)
Email: (*)
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Tên doanh nghiệp:
Địa chỉ doanh nghiệp:
Gửi tới: (*)
Nội dung: (*)
Nhập mã xác nhận:(*)
 
 
Bắt buộc phải điền thông tin vào những ô có dấu (*)
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TEl: (+84 4) 3835 4496
 
 
Nguyễn Ngọc Hòa
Điện thoại: 0989 618 724
Chuyên viên Tổ chức Đào tạo
Email: ngochoa@vasep.com.vn
Trương Ngọc Trinh
Điện thoại: 0918 053 139
Chuyên viên Tổ chức Đào tạo
Email: ngoctrinh@vasep.com.vn
 
 
Nguyễn Thu Hiền
Điện thoại: 0906 076 587
Điều phối viên Đào tạo
Email: thuhien@vasep.com.vn
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn