• BUSINESS FORUM: PROSPECT OF INDONESIA-VIETNAM FISHERY COOPERATION/ DIỄN ĐÀN: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VIỆT NAM – INDONESIA
 • CONFERENCE NO.5: VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES: HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION/ Ngành Tôm và Thủy sản Việt Nam: Làm thế nào để cải thiện & nâng cao giá trị
 • CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội
 • CONFERENCE NO.3: HOW TO CONTROL CERTIFIED PRODUCTS/ Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận
 • CONFERENCE NO.2: TRACEABILITY SOLUTIONS FOR SEAFOOD SUPPLY CHAIN/Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng Thủy sản
 • CONFERENCE NO.1: SEAFOOD TASK FORCE
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TẠI VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)
 • KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY - HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN
 • KHÓA ĐÀO TẠO: CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN
 • Đào tạo Tại doanh nghiệp tháng 5-6-7/2019 (INHOUSE)
 • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Nuôi trồng
Materials of workshop on aquaculture certification in Asian
( Ngày đăng : 12/08/2013 - Ngày cập nhật : 12/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Tổng quan về ngành Cá Tra Việt Nam
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Lễ khởi động Dự án SUPA - Trình bày: Nguyễn Hoài Nam (Phó Tổng Thư ký VASEP)
Overview on Vietnam Pangasius Industry
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
LAUNCHING CEREMONY - Present by: Mr. Nguyen Hoai Nam (Deputy General Secretary of VASEP)
Mekong delta and Economic Importance
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Launching Ceremory Establishing A Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam (Ngo Tien Chuong - Aquaculture Coordinator WWF Vietnam - )
ĐBSCL và Tầm quan trọng kinh tế
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Lễ khởi động dự án Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam - Ngô Tiến Chương Điều phối chương trình thủy sản WWF Việt Nam
Chia sẻ những phát hiện quan trọng về thị trường cá Tra Châu Âu
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Xây dựng chuỗi cung ứng cá Tra bền vững tại Việt Nam. WWF Áo: Ms. Sabine Gisch-Boie, Ms. Linda Zednicek
Xây dựng chuỗi giá trị cá tra bền vững tại Việt Nam
( Ngày đăng : 08/08/2013 - Ngày cập nhật : 08/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
VNCPC - Launching Supa project brief - Dự án do Chương trình EU SWITCH-Asia tài trợ
Sharing Key Findings on European Pangasius Markets
( Ngày đăng : 07/08/2013 - Ngày cập nhật : 07/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
Establishing a Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam - WWF Austria: Ms. Sabine Gisch-Boie, Ms. Linda Zednicek
Establishing a Sustainable Pangasius Supply Chain in Vietnam
( Ngày đăng : 07/08/2013 - Ngày cập nhật : 07/08/2013 - Loại tài liệu: Bài giảng )
VNCPC - Le Xuan Thinh - Vietnam Cleaner Production Centre.
Concept Note Aquaculture Certification
( Ngày đăng : 26/07/2013 - Ngày cập nhật : 26/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Nutrition and Feeding Behavior in two Species of MUD Crabs
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Sustainable tropical spiny lobster aquaculture in Vietnam & Australia (& eastern Indonesia)
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
BACKGROUND INFORMATION ON TRADE MUD CRABS
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Assessing the Potential for Low Cost Formulated Diets for Mud Crab Aquaculture in Australia, Indonesia & Vietnam
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Policy, Institutions and Economic Constraints to Aquaculture Research Adoption in Vietnam
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Feeds and Feeding for Small Scale Inland Aquaculture in Vietnam and Cambodia
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Capacity Building for SMEs in Mekong Sub Region
( Ngày đăng : 23/07/2013 - Ngày cập nhật : 23/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
Sustainability policy
( Ngày đăng : 21/07/2013 - Ngày cập nhật : 21/08/2013 - Loại tài liệu: Tài liệu tham khảo )
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn