• KHÓA ĐÀO TẠO K1.20: KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ CÔN TRÙNG VÀ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI  TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  • Chương trình tập huấn nội bộ tại doanh nghiệp chế biến thủy sản 2020 !
  • KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY - HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  • KHÓA ĐÀO TẠO: CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN
  • Đào tạo Tại doanh nghiệp tháng 5-6-7/2019 (INHOUSE)
  • KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

KHẢO SÁT ĐÀO TẠO - Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/ IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Hiện nay ở Việt Nam, các phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn vẫn đang duy trì phiên bản năm ISO/IEC 17025:2005 và phiên bản cũ vẫn còn hiệu lực. Từ nay đến trước ngày 01/12/2020, tất cả các tổ chức đã được chứng nhận theo phiên bản cũ (ISO/IEC 17025:2005) sẽ tiến hành cập nhật và đánh giá lại hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn của mình theo phiên bản mới này.

 
Nhằm cung cấp các thông tin về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cũng như tiến trình, cách thức để cập nhật đánh giá lại hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, Trung tâm VASEP.PRO dự kiến phối hợp cùng Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức khóa đào tạo trong cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2018:
 
Để có cơ sở tổ chức khóa đào tạo, VASEP.PRO trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp, Học viên cho biết ý kiến về chương trình. 

Xin mời đánh giá khóa học tại đường link dưới đây. 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Nhận thông tin các chương trình đào tạo mới nhất, nổi bật nhất cùng với thông tin ưu đãi của các khóa học từ VASEP.PRO. Quý khách vui lòng nhập Email và gửi về cho chúng tôi:
 
Chia sẻ mạng xã hội:
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (+84 24) 38354496
Fax: (+84 24)37719015
Email: training@vasep.com.vn
Website: www.daotao.vasep.com.vn